மழையில் நனைந்தால் எந்த நோயும் உண்டாகாது. மாறாக உடலில் உள்ள நோய்கள் குணமாகும். நுரையீரலில் இருக்கும் சளிகள் வெளியேறும். சளி வெளியேறுவதை நோய் என்று சிலர் தவறாக எண்ணுகிறார்கள்.