கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

சிலருக்கு நோய்களை குணப்படுத்த முடியாமல் போவது ஏன்?

கர்மாவின் காரணமாக உருவாகும் நோய்களை, குறிப்பிட்ட தண்டனை காலம் முடியும் வரையில் குணப்படுத்த முடியாது.
« PREV
NEXT »

No comments