புதியவை
latest

கர்மாவை அழிக்க முடியுமா?

நிச்சயமாக முடியாது. அவர் அவர் செய்ததை, அவர் அவர் அனுபவித்தே ஆகவேண்டும்.
« PREV
NEXT »

No comments