புதியவை
latest

முன்னோர்கள் என்பவர்கள் யார்?

முன்னோர்கள் என்ற சொல் நமக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர்களை குறிக்கவில்லை. மாறாக தனது  சந்ததியினருக்கு ஒரு பாடமாக வாழ்ந்து காட்டியவர்களும். அவர்களின் வாழ்க்கை அனுபவங்களை நம்முடன் பகிர்ந்துக் கொண்டவர்களும் தான் முன்னோர்கள். முன்னோர்கள் என்றால் முன்னோடிகள் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேண்டும்.

« PREV
NEXT »

No comments