புதியவை
latest

ஆராவை (Aura) சீரழிக்க கூடியவை?

தவறான வாழ்க்கை முறையையும், தவறான உணவு முறையையும், தவறான மனநிலையும், தவறான பழக்க வழக்கங்களும், தவறான சூழ்நிலையும் நமது ஒளியுடலை (ஆராவை) சீரழிக்க கூடியவை.
« PREV
NEXT »

No comments