கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

ஆரா (Aura) - ஒளி உடல்

ஆரா (Aura) என்பது என்ன?
ஆரா (Aura) என்பது மனிதர்களின் உடல்களில் ஒன்று. இந்த உடல் ஒளியால் ஆனது.

ஆரா (Aura) எங்கு அமைந்துள்ளது?
ஆரா எனும் ஒளியுடல் மனிதர்களின் தோலில் மேல் ஒரு ஆடையை போன்று அமைந்துள்ளது.

ஆராவின் (Aura) பொறுப்புகள் என்ன?
மனிதர்களின் ஒளியுடலின் (ஆராவின்) பொறுப்புகள், மனிதர்களின் எண்ணங்களை பிரதிபலிப்பதும், மற்ற மனிதர்களின், உயிரினங்களின் எண்ணங்களை உணர்ந்துக் கொள்வதும், பிரபஞ்சத்துடன் எண்ணங்களை பகிர்ந்துக் கொள்வதுமாகும்.

ஆராவை (Aura) சீரழிக்க கூடியவை?
தவறான வாழ்க்கை முறையையும், தவறான உணவு முறையையும், தவறான மனநிலையும், தவறான பழக்க வழக்கங்களும், தவறான சூழ்நிலையும் நமது ஒளியுடலை (அவராவை) சீரழிக்க கூடியவை.

ஆராவை (Aura) குணப்படுத்துவது எப்படி?
வாழ்க்கை முறையையும், உணவு முறையையும், மனநிலையையும், பழக்க வழக்கங்களையும், மாற்றும் போது ஒளியுடல் (Aura) குணமாகிவிடும்.

« PREV
NEXT »

No comments