எதற்காக இந்த உலக வாழ்க்கை

இந்த உலக வாழ்க்கையை எனக்கு புரிந்த மொழியில் சொல்கிறேன் கேளுங்கள். இந்த உலகம் என்பது ஆன்மாக்களின் பயிற்சி பட்டறை. 1 அறிவு ஜீவனாக இந்த பூமியில் தோன்றும் உயிர்கள் 6 அறிவு ஜீவன்கள் வரையில் இந்த பூமியில் வாழும். 7வது அறிவை எட்டியவுடன் வேறு உலகிக்கு செல்லும்.

வாழ்க்கை பாடத்தை ஒழுங்காக படித்து புரிந்து கொள்ளும் உயிர்கள் எந்த தடுமாற்றமும் இன்றி தன் பயணத்தை தொடரும். தன் இலக்கை அடையும். ஐந்து அறிவு வரையில் இயந்திரம் போன்று வாழ்க்கை ஆன்மாக்களை ஓட்டி செல்லும். ஆறாவது அறிவு வந்ததும் மனம் முழுமை பெறும். மனம் எனும் மாயையில் சிக்கிய உயிர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையை துறக்க முடியாமல் தள்ளாடும். அந்த ஆன்மாக்களுக்கு வழிகாட்டி கூட்டி செல்லவே ஞானிகள் இந்த பூமியில் தோன்றுகிறார்கள். ஒரு அறிவு முதலாக ஒவ்வொரு பிறப்பும் ஆன்மாக்களுக்கு பயிற்சிதான். ஆன்மாக்களை செம்மை படுத்தவே இந்த உலக வாழ்க்கை.

வீடு என்று அழைக்கப்படும் ஆன்மாக்களின் தாய் கிரகத்தில் தவறுகளை செய்யும் ஆன்மாக்கள் தண்டனைக்காகவும் பயிற்சிக்காகவும் இந்த பூமிக்கு வருவதுண்டு. சிறு வயது முதலே பிரசித்தி பெற்ற பலரை பற்றி நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். முதிர்ச்சி அடைந்த ஆன்மாக்களும், வீட்டிலிருந்து வரும் ஆன்மாக்களும், முக்தி அடைந்த ஆன்மாக்களும் இந்த பூமியில் பிறக்கும் போதே ஞானியாகவும், மகானாகவும், மென்மை பெற்றவர்களாகவும் காணப்படுகிறார்கள்.

இந்த பூமி உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி மையம் என்றும். இந்த உலகில் நீங்கள் அனுபவிக்கும் இன்பங்களும் துன்பங்களும் உங்களின் பயிற்சிதான் என்றும் புரிந்துக் கொள்ளுங்கள். ஆன்மாக்களின் உண்மையான வீடு என்று ஒன்று உண்டு. அங்கு திரும்பி செல்வதே ஆன்மாக்களின் நோக்கம். ஒவ்வொருவர் மனதிலும் ஒரு ஏக்கம், ஒரு தேடுதல் இருக்கும். அதை இந்த பூமியில் அல்லது வழிபாட்டு தளங்களில் காண முடியாது. உங்களுக்குள் தான் காண முடியும். வீடு பற்றிய தேடுதல் தான் அது. அதனால்தான் இந்த உலகையே காலடியில் வைத்தாலும் மனிதனின் மனதை திருப்தி படுத்த முடியாது. காரணம் மனம் தேடுவது சுதந்திரத்தை, ஆன்மா விடுதலையை.
To Top