ஆளில்லாத உணவகத்துக்கும்
ஆளில்லாத திரைப்படத்துக்கும்
ஆளில்லாத கடற்கரைக்கும் - உன்னை
அழைத்துச் செல்வதும்

ஆளில்லா தெருவினிலே
கைகோர்த்து - உன்னுடன்
நடந்து செல்வதும்

நீயும் நானும் மட்டும்
வாழும் உலகம்
எப்படி இருக்கும் என்று
உணர்ந்து கொள்ளத்தான்..!