உழைப்பின் ஊதியம்
அன்பாக, ஆதரவாக
அரவணைப்பாக
கருணையாக

வழங்கப்பட வேண்டும்
இல்லத்தரசிகளுக்கு