மன அழுத்தங்கள் என்பவை தனது திறமைக்கும், சக்திக்கும், மீறிய ஒன்றை செயல்படுத்த நினைத்து, அதை அடைய முடியாத போது உருவாகும் ஏக்க உணர்வு என்று சொல்லலாம். அடுத்தவர்கள் என்னை தாழ்வாக நினைப்பார்கள். என்னை இளக்காரமாக நினைப்பார்கள். ஏன் திறமையை அடுத்தவர்களுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று எதையாவது கற்பனை செய்துக் கொண்டு. போராடுவதால்தான் மனதில் அழுத்தங்கள் உண்டாகிறது.

மன அழுத்தங்களுக்கு காரணமாக, குடும்பச் சூழல், வேலைச் சூழல், மேலதிகாரியின் அழுத்தம், சமுதாயம் பிரச்சனைகள், சமுதாய அமைப்பு, லட்சியம், எதிர்காலம், என்று எதை முன் வைத்தாலும். இவை அனைத்துக்கும் அடிப்படைக் காரணமாக இருப்பது, தன்னை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் மனப்பான்மையும், தன்னால் இயலாத ஒன்றை செய்ய நினைப்பதும் தான்.

யாரோ ஒரு நபர் பேசிய வார்த்தைகளும், செய்த செயல்களும், சிலருக்கு மன அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். யாரோ ஒரு நபரிடம் உள்ள திறமையோ, செல்வமோ, பொருளோ, தன்னிடம் இல்லை என்று சிலருக்கு மன அழுத்தம் உருவாகலாம். தன்னை வேறு ஏதாவது வகையிலும் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து சிலர் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகலாம்.

எந்த கோணத்தில் சிந்தித்தாலும் மன அழுத்தம் என்பது தன்னை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடும்போதும், தன்னால் இயலாத ஒன்றை செய்ய முயலும் போதும், மட்டுமே உருவாகிறது. உங்களால் முடியாது என்று நீங்கள் நம்பும் ஒன்றை, என்னால் முடியாது என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்து விடுங்கள். முடியாத விஷயங்களை முயற்சி செய்யாதீர்கள்.

பூனையும் புலியும் ஒரே குடும்பமாக இருந்தாலும், பூனை புலியாக மாற முயற்சிப்பதில்லை. நீங்கள் பூனை என்றால், நான் பூனைதான் என்று வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். அல்லது நீங்கள் புலியாக இருந்தாலும் அதை மற்றவர்களிடம் நிரூபித்துக்காட்ட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்யாதீர்கள். இவை இரண்டும் இல்லையென்றால் மன உளைச்சலுக்கு வேலையில்லை.

மன அழுத்தத்தைப் போக்கும் வழிமுறைகளை பின்வரும் கட்டுரைகளில் விளக்குகிறேன்.