புதியவை
latest

மனிதன் நேரத்தை கடப்பது சாத்தியமா? (Time traveling)

மனிதனின் மனதுக்கு நேரத்தை கடப்பது சாத்தியமான ஒன்று. ஆனால் மனித உடலுக்கு அது சாத்தியமில்லை.

« PREV
NEXT »

No comments