மனைவியை திருப்திப்படுத்த கணவனுக்கு தேவையான ஆணுறுப்பின் அளவு என்ன?

மனைவியை திருப்திபடுத்த கணவனுக்கு குறைந்தது (3 inch) 3 அங்குல அளவு ஆணுறுப்பு இருந்தால் போதுமானது. அதாவது ஒரு ஆணின் கை கட்டை விரலை விடவும் சற்று பெரிதாக இருந்தால் போதுமானது. மனைவியின் திருப்தி என்பது ஆணுறுப்பின் அளவில் இல்லை ஆண் செய்யும் காதலிலும் ஆற்றலிலும் தான் உள்ளன.

To Top