கணவன் மனைவி உடலுறவு கொள்ள உகந்த நேரம் எது?

உடலுறவுக்கு என்று குறித்த நேரத்தை ஒதுக்காமல். காம ஆசை சுயமாக தோன்றும் நேரத்தில் உடலுறவு கொள்வதுதான் நல்லது. அப்போதுதான் முழு திருப்தி கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் உடலும் மனமும் சோர்வில்லாத நேரத்தில் உடலுறவு கொள்வது தான் சிறந்தது.

To Top