பசியை அறிந்து பசியின் அளவுக்கு மட்டும், உடலால் எளிதாக ஜீரணிக்க கூடிய உணவுகளை உட்கொண்டால், நோய்கள் உண்டாகாமல் வாழலாம்.