புதியவை
latest

ஆட்டிறைசியை உட்கொண்டால் உடலில் கொழுப்பு அதிகரிக்குமா?

ஆடுகள் மாமிசம் சாப்பிடுகின்றனவா?. வெறும் இலை தழைகளை சாப்பிடும் ஆட்டின் உடலில் கொழுப்புக்கள் அதிகமாக இருக்கிறது. மாமிசம் உண்ணும் விலங்குகளின் உடலில் கொழுப்பு குறைவாக இருக்கிறது. உணவுக்கும் கொழுப்புக்கும் தொடர்பில்லை.

கொழுப்பு உடலால் சுயமாக தன் தேவைக்காக உருவாக்கப்படுபவை.
« PREV
NEXT »

No comments