யோகா, தைச்சி, நடைப்பயிற்சி போன்ற எளிமையான பயிட்சிகள் உடலுக்கு நன்மையானவை. உடல் பலத்துக்காக அன்றி, உடலின் ஆரோக்கியத்திற்காக கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை செய்வது, உடலின் சக்தியை விரையமாக்கி, உடலை இன்னும் பலகீனமாக்கிவிடும்.