புதியவை
latest

கணவன் மனைவி வாரத்திற்கு எத்தனை முறைகள் உடலுறவு கொள்ளலாம்?

வாரம் இத்தனை முறை, மாதம் இத்தனை முறை, என்று கணக்கு வைத்து உறவுக் கொள்ளக்கூடாது. கணவனைப் பார்த்து மனைவிக்கும், மனைவியைப் பார்த்து கணவனுக்கும், சுயமாக ஆசை தோன்றும் போது உடலுறவு கொண்டால்தான் உடலுறவில் முழு திருப்தி கிடைக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments