தேவையில்லை. விந்து பெண்ணின் பிறப்புறுப்புக்குள் செல்லாமல் இருந்தாலே கர்ப்பம் தரிக்காது. ஆணுறுப்பை பயன்படுத்தி மனைவியுடன் சேரும்போது முழு சுகம் கிடைக்காது, திருப்தியும் இருக்காது.