முதல் நாள் உற்கொண்ட உணவு முறையாக ஜீரணமாகாவிட்டால், மறுநாள் காலை மலமாக வெளியேறாது.