புதியவை
latest

கோழி முட்டையை சாப்பிட்டால் உடலில் ப்ரோட்டீன் அதிகரிக்குமா?

கோழிகள் புரோட்டீன் சாப்பிடுவதில்லை, இருந்தும் கோழியின் முட்டையில் அதிகமாக புரோட்டீன் இருக்கிறது?. கோழியின் உடலால் ப்ரோட்டீனை சுயமாக உருவாக்க முடியும் பொது மனிதனின் உடலால் முடியாதா?

« PREV
NEXT »

No comments