புதியவை
latest

நோய்கள் உடலின் எந்த உறுப்பில் முதலில் உருவாகும்?

நோய்கள் மனதில் தான் முதலில் தோன்றும். அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் உடலின் உறுப்புகளை பாதிக்கும்.
« PREV
NEXT »

No comments