புதியவை
latest

எந்த வகையான தண்ணீர் உடலுக்கு மிகவும் நன்மையானது?

இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வடிகட்டாத, கொதிக்கவைக்காத தண்ணீர் அனைத்துமே நன்மையானதுதான். மழை நீர், ஆற்று நீர், கிணற்றை நீர், குழாய் நீர் என அனைத்துமே நன்மையானதுதான்.
« PREV
NEXT »

No comments