புதியவை
latest

தியானம் செய்யும்போது எந்த முத்திரையை பயன்படுத்துவது சிறந்தது?

அவரவர் உடல் மற்றும் மன அமைப்புக்கு ஏற்ப தியான முத்திரையை தேர்ந்தெடுக்கலாம். எந்த முத்திரையை பயன்படுத்தும் போது மனம் விரைவாக அமைதியடைகிறதோ அந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம்.
« PREV
NEXT »

No comments