மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த கணவனுக்கு குறைந்தது 3 இன்ச்கள், அதாவது ஒரு ஆணின் கை கட்டை விரலை விடவும் சற்று பெரிதான ஆணுறுப்பு இருந்தால் போதுமானது.