எந்த வகையான சத்து மாத்திரைகளும் உடலுக்கு தேவையில்லை. உடல் இயற்கையாகவே எதை சாப்பிட்டாலும், உடலுக்கு தேவையான சத்தாக மாற்றிக்கொள்ளும் ஆற்றலை பெற்றிருக்கிறது.