புதியவை
latest

குளுமையான இடங்களில் இருக்கும் போது, அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க தோன்றுவது ஏன்?

குளுமையான இடங்களில் இருக்கும்போது உடலின் உஷ்ணம் குறையும், குளிர்ச்சி அதிகரிக்கும். உடலின் வெப்பநிலையை சமப்படுத்த உடலானது
தேவையில்லாத நீரை உடலிலிருந்து சுயமாக வெளியேற்றுகிறது.
« PREV
NEXT »

No comments