நோய் கண்டவர்களுக்கு வாந்தி வருவது நல்ல விஷயம். உடல் உணவுகளை செரிமானம் பண்ண சேமித்து வைத்திருந்த சக்தியை நோய்களை குணப்படுத்த பயன்படுத்த போகிறது என்று அர்த்தம்.