புதியவை
latest
latest
randomposts4

ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியம்/block-1

நோய்கள்

நோய்கள்/block-2

மருத்துவம்

மருத்துவம்/block-2

மனம்

மனம்/block-5

அக்குபஞ்சர்

அக்குபஞ்சர்/block-2

உயர் வள்ளுவம்

உயர் வள்ளுவம்/block-2

ஆன்மீகம்

ஆன்மீகம்/block-1

அமானுஷ்யம்

அமானுஷ்யம்/block-1

மின்னூல்கள்

மின்னூல்கள்/block-8

காதல் கவிதைகள்

காதல் கவிதைகள்/block-2

ரெய்கி கேள்வி பதில்கள்

கேள்வி பதில் காணொளிகள்/block-3

கதை சொல்லடா சார்

Kathai Sollata Sir/block-3
குழந்தைகள்

Latest Articles

A night at Danga Bay Park - Johor Bahru, Malaysia

Danga Bay (Malay: Teluk Danga) is the largest recreational park in the city of Johor Bahru, Johor, Malaysia. It is located near Istana Bukit Serene, about 7 km from Johor Bahru's city centre. There is no entrance fees charged but each rides and facilities costs in-between RM4 to RM10.

A night at Danga Bay Park, Johor Bahru, Johor, Malaysia (25 Nov 2019)

மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்?

மனிதர்களின் பிறப்பில் வேற்றுமைகளும் ஏற்ற தாழ்வுகளும் இருப்பது ஏன்? சில மனிதர்கள் வசதியான குடும்பத்திலும், மனிதர்கள் ஏழ்மையான குடும்பத்திலும் பிறப்பது ஏன்? அறிவு, திறமை, புத்திக் கூர்மை, நிம்மதி, மகிழ்ச்சி, ஆரோக்கியம், உடல் அமைப்பு, செல்வம், அத்தனையும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுபடுவது ஏன்?